هنگام طلوع آفتاب به علت بازتاب کلی نور یک تصویر مجازی ازخورشید دیده می شود،

 

بااینکه فاصله ی خورشید از زمین درصبح بیش تراست اما تصویر آن بزرگ تر دیده می شود.

عکس از طلوع خورشید درکوه حمزه عرب بیجار

 

درهنگام غروب نیز به علت بازتاب کلی نورتصویری بزرگ تر ومجازی نسبت به خورشید

 

درظهرها دیده می شود این درحالی است که فاصله خورسید درظهر به زمین کم تر و

 

نزدیک تر است باید تصویر خورشیددر ظهر بزرگ تراز صبح یاغروب باشد.

عکس از پشت بام مسجدامام سجاد (ع) شهرک آفتاب از غروب زیبای خورشید.

 

باید توجه داشت که خورشید 150000000کیلومتر ازمادوراست وهشت دقیقه

 

طول می کشد تانور آن به چشم مابرسد وآن راببینیم پس می توان گفت خورشید

 

هشت دقیقه زودتز ازآنچه ما درطلوع صبح می بینیم طلوع کرده است ونور آن 

 

درراه بوده ودرآن زمان ماهنوز خورشید رانمی ببینیم. درغروب آفتاب نیز هشت

 

            دقیقه پیش خورشید غروب کرده اما ماهنوز خورشیدرابه صورت یک تصویر

 

           مجازی می بینیم.

 تاريخ : جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 | 13:49 | نویسنده : رضا مرادی |

تبدیلات انرژی

 
هرگاه یک توپ به توپ دیگری برخورد کند، انرژی جنبشی توپ اول (با صرف نظر از اصطکاک بین توپ ها و زمین)، به انرژی جنبشی توپ دوم تبدیل
می شود
 
 
 
 
هنگام حرکت یک اتومبیل، انرژی شیمیایی موجود در سوخت اتومبیل به انرژی جنبشی و گرما تبدیل می شود
 
 
 
 

 

 

انرژی که یک جسم صرفاٌ به علت ارتفاعش از سطح زمین دارد، انرژی پتانسیل گرانشی نامیده می شود. هنگامی که توپی بر اثر ضربه ای از تپّه بالا می رود سرعت آن به تدریج کاهش می یابد تا در نهایت متوقف شود و پس از لحظه ای توقف به طرف پایین بر می گردد

 

 

 
 
 
 
 
در ابتدا که توپ از نقطه ی  file1000 تبدیلات انرژی شروع به حرکت می کند دارای انرژی جنبشی است. با صرف نظر از اصطکاک وقتی توپ به نقطه ی  file1001 تبدیلات انرژی می رسد، این انرژی جنبشی به انرژی پتانسیل گرانشی تدبیل می شود و هنگام بازگشت،انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی جنبشی توپ تبدیل می شود. اگر اصطکاک نیز در نظر گرفته شود، بخشی از انرژی در اثر اصطکاک به انرژی درونی توپ و سطح زمین تبدیل می شود
 
 
 
 
 


تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 | 13:3 | نویسنده : رضا مرادی |
به نام خدا همیشه درزندگی باید مثبت اندیشید دردوران زندگی باصبر وحوصله کارهای بزرگ راانجام داد وباپشتکار نواوری وخلاقیت می توان به غیر ممکن ها دست پیداکرد درجامعه بااحترام به مردم وحس دوستی وتفکر انتقادی  جهت اصلاح کارها درجامعه باید همیشه تلاش وکوشش نمود.

به همه ی دانش آموزان خسته نباشید می گم بخصوص آن هایی که در آزمون دبیرستان نمونه قبول شده اند.

امیدوارم همیشه موفق وپیروز باشید.تاريخ : یکشنبه دوازدهم مرداد 1393 | 18:0 | نویسنده : رضا مرادی |
ماهیچه های صاف :


دارای سلول های دوکی شکل وتک هسته ای که هسته معمولا" دروسط سلول قرار دارد این ماهیچه درزیر


میکروسکوپ منظره راه راه یامخطط ندارد به این دلیل به آن عظله یاماهیچه صاف می گویند ورنگ سفید دارد


این ماهیچه ها به استخوان متصل نیستندودر دیواره ی اندام های داخلی مانند ، لوله ی گوارشی ،رگ های


خونی،مجاری تنفسی ،مجرای ادرار ،رحم ولوله های رحم و..... وجود دارند عمل آن هاکند وبه آسانی خسته


نمی شوند برای مدت طولانی می توانند منقبض شوند نوع عمل ماهیچه های صاف غیرارادی اند وعمل آن


هاتوسط سیستم عصبی خودکار اداره می شود.

تصویری ازماهیچه ی صاف.


ماهیچه های قلبی :


قرمز رنگ فقط درقلب وجوددارند از سلول های رشته ای ،منشعب دارای یک یادوهسته ومخطط هستند نوع  


عمل آن ها غیرارادی توسط دستگاه عصبی خودمختار تنظیم می شود سلول های عظلانی قلب به کمک یک


شبکه ی پیوسته به هم مرتبط می باشند.

تصویری از ماهیچه های قلبی.

یک نمونه سوال :


ماهیچه های دورچشم - ماهیچه های رگ ها - وماهیچه های معده به ترتیب (ازراست به چپ)ازکدام نوع اند.؟


الف) مخطط - مخطط- صاف  .                                      ب) سفید - سفید - قرمز .


ج) انقباض کند - انقباض سریع - انقباض کند.                  د) خستگی زود - خستگی دیر - خستگی دیر.


جواب: گزینه ی  د)
تاريخ : جمعه بیست و سوم اسفند 1392 | 12:11 | نویسنده : رضا مرادی |

ماهیچه ه یاعضلات بخشی عظیمی ازبدن آدمی راتشکیل می دهنددرواقع همه ی حرکات بدن به وسیله

یماهیچه ها انجام می شوند دربدن ما سه نوع بافت ماهیچه ای وجود درارد :ماهیچه های اسکلتی ،صاف  

وقلبی (درحدود 700ماهیچه دربدن وجود دارد).

ماهیچه های اسکلتی به شکل های مختلف هستند پهن ،نواری،حلقوی مخطط اغلب ودوسرباریک ودروسط   

بخش متورم دارن ماهیچه های اسکلتی ارادی هستن ، قرمزرنگ ،رشته ای ،چند هسته ای ومخطط(دارای

نوارهای تیره وروشن) و انقباظ سریع دارند ودرصورت انقباظ طولانی زود خسته می شوند. مثال ماهیچه ی        

دو سر بازو ماهیچه ی سه سر بازو ماهیچه ی بادبزنی سینه و....


ماهیچه ها ازسلول های ویژه ای به نام تار ماهیچه ای ساخته شده اند که درکنارهم ردیف شده اند

وقتی همه ی سلول های یک ماهیچه باهم منقبض شوند ماهیچه منقبض شده کوتاه تر می گردد زرد پی

           رامی کشد وزردپی هم استخوان رابه حرکت درمی آورد.

ماهیچه‌ها انرژی شیمیایی مواد غذایی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند، حرکت بدن از انقباض

ماهیچه‌ها حاصل می‌شود. ماهیچه‌ها به نسبت شکل و اندازه‌ای که دارند تقسیم بندی می‌شوند،                  

در بدن سه نوع ماهیچه وجود دارد:
تاريخ : شنبه هفدهم اسفند 1392 | 17:9 | نویسنده : رضا مرادی |
ماشین های ساده :
یکی از ماشین های ساده چرخ و محور است که اگر نیروی محرک بر چرخ وارد شود و نیروی مقاوم بر محور مانند اهرم نوع اول ، حالت دوم عمل کرده شعاع چرخ بازوی محرک و شعاع محور بازوی مقاوم است و ازنسبت شعاع چرخ به شعاع محور مزیت مکانیکی آن به دست می آید که بیشتر از یک است و نیرو را افزایش می دهد مانند فرمان ماشین ، دستگیره در ، آچار و پیچ و ...
و اگر نیروی محرک بر محور و نیروی مقاوم بر چرخ وارد شود ، مانند اهرم نوع اول حالت سوم عمل کرده که شعاع محور بازوی محرک و شعاع چرخ بازوی مقاوم است و از نسبت شعاع محور بر شعاع چرخ مزیت مکانیکی آن بدست می آید که کمتر از یک است در نتیجه سرعت و مسافت اثر نیرو را زیاد می کند مانند چرخ دنده با چرخ عقب دوچرخه ، کوک کردن ساعت ، ماشن همزن و ...

الاکلنگ نوعی اهرم اول می باشد که در آن تکیه گاه دقیقا در وسط قراردارد


چرخ ومحور مانند اهرم عمل می کند با این تفاوت که دردامنه ی حرکت و


مزیت مکانیکی محدودیت ندارد .یعنی مزیت مکانیکی آن میتواند نسبت به


یک خیلی بزرگ یا خیلی کوچک تر باشد وهیچگاه برابر یک نخواهدشد.و سطح شیب دار یکی از ماشین های ساده است که با افزایش نیرو و تغییر جهت نیرو به ما کمک می کند که هر چه نسبت طول شیب به ارتفاع شیب بیشتر باشد مزیت مکانیکی ان افزایش می یابد و نیرو را بیشتر افزایش می دهد در جلوی بیمارستان ها و جلوی پارکینگ ها و ... به کار می رودتاريخ : سه شنبه سوم دی 1392 | 16:56 | نویسنده : رضا مرادی |

 


سؤال از متن فصل 5 :
1 – اصطلاح منظومه شمسي را تعريف كنيد.
به خورشيد همه ي اجزايي كه به دور آن مي چرخند. منظومه شمسي مي گويند.

2 – چه تفاوت هايي ميان سيارات داخلي و خارجي وجود دارد؟
سيارات داخلي بيشتر از سنگ و فلز ساخته شده اند ولي سيارات خارجي بيشتر از مواد مايع و گازند . همچنين سيارات داخلي نسبت به سيارات خارجي اندازه هاي كوچكي دارند.

3 – منشأ گرماي خورشيد چيست ؟
منشأ گرماي خورشيد، واكنش هاي هسته اي است. در اين واكنش ها،‌هيدروژن به هليوم تبديل مي شود و گرماي فراواني را حاصل مي آورد.

4 – جنس دنباله دارها از چيست؟ چگونگي تشكيل دم در دنباله دارها را توضيح دهيد.
اين اجرام از جنس غبار و يخند، وقتي دنبال دارها به خورشيد نزديك شوند، يخ آنها بخار بخار مي شود و دم درازي به طول هزارها كيلومتر مي سازد.

5 – چرا بعضي از ستارگان پرنورتر از بقيه به نظر مي رسند؟
وقتي ستاره اي پرنور تر از ستاره اي ديگر به نظر مي رسد، يا بزرگ تر از آن است. با فاصله كمتري با زمين دارد.

6 – چگونه با استفاده از طيف جذبي ستاره مي توان درباره تركيب اتمسفر آن قضاوت كرد؟
هر عنصر داراي نوارهاي تيره ي مخصوص به خود است. با استفاده از اين ويژگي مي توان درباره تركيب اتمسفرآن ستاره قضاوت كرد.

7 – منظور از صورت فلكي چيست؟ معروف ترين صورت فلكي كدام است؟
به مجموعه اي از ستارگان كه شكل هاي ويژه اي براي آنها در نظر گرفته مي شود صورت فلكي مي گويند. معروف ترين صورت فلكي دب اكبر است.


 

 

فصل6
بخش سوم
انرژي ،‌زندگي
در علم فيزيك كار دقيقاً همان معنايي را كه روزانه از آن استفاده مي كنيم ندارد. مثلاً گاهي مي گوئيم هيچ كاري انجام نشده است. در حاليكه از نظر فيزيكي كار انجام شده است و بر عكس گاهي از نظر فيزيكي كاري انجام نشده است. ميدانيد وقتي به يك جسم ساكن نيرو وارد شود، ممكن است جسم در جهتي كه نير بر آن وارد مي شود به حركت درآيد. در اين صورت مي گوئيم نيرو روي جسم كار انجام داده است.

 


البته فقط در هنگام به حركت درآوردن اجسام ساكن كار انجام نمي شود. بلكه اگر نيرويي بر يك جسم متحرك نيز وارد شود، ممكن است سرعت يا جهت حركت جسم،‌در جهت وارد شدن نيرو تغيير كند. در چنين حالتي هم كار انجام مي شود،‌گاهي بر يك جسم نيرو وارد مي شود ولي چون جسم به حركت در نمي آيد، در واقع كاري انجام نشده است.

 


براي مثال وقتي يك وزنه بردار،‌وزنه اي را از روي زمين بلند مي كند و به بالاي سرش مي برد، كار انجام مي دهد اما زماني كه وزنه را بالاي سر خود نگه مي دارد، ديگر از نظر فيزيكي كاري انجام نداده است. ممكن است تصور كنيد كه در اين حالت وزنه بردار انرژي مصرف مي كند و در نتيجه، به سرعت خسته مي شود، بله اين امر كاملاً درست است اما بايد توجه داشت كه در اين حالت ،‌انرژي وزنه بردار صرف فعاليت هاي داخلي بدن او مي شود ولي بر روي ج سم كاري انجام نمي شود. زيرا جسم در اين حالت ساكن است و هيچ گونه حركتي ندارد. وقتي براي بلند كردن يك وزنه يا نگهداشتن آن تلاش مي كنيد، ماهيچه هاي شما مرتباً برا ثر پيام هاي عصبي كه از مغز دريافت مي كند منقبض مي شود. در ماهيچه ها با هر بار انقباض،‌تعداد بسيار كمي كار انجام مي شود. در طول چند ثانيه، تعداد انقباض ها به هزاران بار مي رسد و در نتيجه در مجموعه تعداد بسيار زيادي كار انجام مي شود.

 


هم چنين گاهي نيرويي بر يك جسم وارد مي شود اما جسم در جهت وارد شدن نيرو حركت نمي كند، مثلآً فردي را در نظر بگيريد كه جعبه چوبي سنگيني را در دست دارد و آن را در جهت افقي حركت مي دهد. در اين حالت فرد دو نيرو بر جسم اثر مي كند، يك نيرو درست برابر با نيروي وزن جسم اما در جهت بالا (خلاف جهت گرانش) به منظور نگهداشتن جسم و جلوگيري از افتادن آن بر روي زمين و نيروي ديگري بصورت افقي بهمنظور به حركت درآوردن جسم به طرف جلو.
نيروي اول كار انجام نميدهد چون در جهت وارد شدن آن، جسم جابه جا نمي شود، اما نيروي دوم يعني نيرويي كه از سوي فرد براي به حركت درآوردن جسم به طرف جلو وارد مي شود، كار انجام مي دهد.

محاسبه اندازه گيري كار :

براي محاسبه مقدار كار انجام شده مي توان از معادله ي زير استفاده كرد:
جابجايي × نيرو = كار
اين معادله نشان ميدهد كه مقدار كار انجام شده روي يك جسم به ميزان نيرويي كه بر جسم وارد مي شود و كار انجام مي دهد و نيز اندازه ي جابجايي جسم بستگي دارد و هر چه اين دو بيشتر باشند، مقدار كار انجام شده نيز بيشتر است.
در اين معادله، نيرو بر حسب نيوت ن(N) جابجايي بر حسب متر (M) و مقدار كار بر حسب ژول (J) است.
به خاطر داشته باشيد كه وزن هر جسم بر روي زمين، نيروي گرانشي است كه از طرف زمين بر آن جسم وارد مي شود و از نظر عددي،‌تقريباً مساوي با ده برابر جرم آن جسم بر حسب كيلوگرم است يعني :
10× جرم جسم بر حسب كيلوگرم = وزن جسم بر حسب نيوتونكار و انرژي :
از سالهاي قبل ب انرژيهاي گوناگون هم چون انرژي پتانسيل ، جنبشي، الكتريكي تابشي، مكانيكي، صوتي، گرمايي، شيميايي و هسته اي آشنا شويد. هم چنين دانستيد كه براي اندازه گيري انرژي از يكاي ژول، استفاده مي شود. مثلاً اگر جسمي به وزن يك نيوتون در فاصله ي متري سطح مين قرار داشته باشد. مقدار انرژي پتانسيل گرانشي آن نسبت به سطح زمين برابر با يك ژول است.
انرژي و كار به يكديگر كاملاً مربوطند. بطوريكه مي توان گفت: هر گاه كاري انجام شود ممكن است حالت هاي زير براي انرژي پيش آيد:
1- هنگام انجام كار،‌انرژي از صورتي يا نوعي به صورت يا نوع ديگر تبديل مي شود.

 

 


2 – هنگام انجام كار، انرژي از يك جسم به جسم ديگر انتقال يابد

 

 

 

در فيزيك انرژي چنين تعريف مي شود: انرژي توانايي انجام كار است. طبق اين تعريف اگر جسمي انرژي داشته باشد، مي تواند كار انجام دهد. البته گاهي يافتن راهي براي عملي ساختن اين امر مشكل است. يعني بعضي اوقات ممكن است جسمي انرژيداتشه باشد اما آزاد سازي انرژي آن و به حركت درآوردن اجسام بوسيله ي آن كار آساني نباشد، مثلاً در هسته ي اتم ها انرژي فراواني ذخيره شده است اما آزادسازي اين انرژي و انجام كار به وسيله آن نيازمند فناوري در سطح بالاست. همانطور كه گفته شد كار و انرژي ارتباط بسيار نزديكي با هم دارند. بطوري كه مي توان گفت هر كاري كه انجام مي شود حتماً انجام كار باتبديل انرژي همراه است و با انرژي از جسمي به جسم ديگر انتقال يافته است. هم چنين هر گاه جسمي داراي انرژي باشد مي توان در صورت ايجاد شرايط مناسب به كمك آن انرژي جسمي را به حركت درآورد.

توان، سرعت انجام كار:
هنگام بالا دويدن از پله ها، درست به اندازه ي بالارفتن آهسته و قدم به قدم كار انجام مي شود. هم چنين كار انجام شده به وسيله دو دونده ي دوي صدمتر تقريباً با هم برابراست در حاليكه فقط يكي از آن ها به عنوان برنده اعلام مي شود. در زندگي ما مدت زمان كه طول مي كشد تا كاري معين انجام شود يكي از عوامل مهم در انجام آن كار به شمار مي آيد. ما اين عامل را در فيزيك با نام توان مي شناسيم . توان به معني سرعت انجام كار است. به عبارت ديگر توان نشان دهنده ي ميزان كار انجم شده در واحد زمان است. سرعت انجام كار به وسيله دونده اي كه مسير مسابقه را زودتر طي مي كند بيشتر است. به عبارت ديگر توان اين دونده از دونده ي ديگربيشتر است.
براي محاسبه توان از معدله زير كه به آن معادله توان مي گوئيم، استفاده كنيم.

مقدار كار انجام شده

توان=

زمان انجام كار

در اين معادله مقدار كار انجام شده بر حسب ژول (J) مقدار زمان انجام كار بر حسب ثانيه (S) و توان بر حسب وات (W) است.
يك وات توان ماشيني است كه در مدت يك ثانيه يك ژول كار انجام ميدهد. مفهوم توان هم براي نشان دادن سرعت انجام كار توسط يك فرد يا يك ماشين و هم براي مشخص كردن سرعت توليد يا مصرف انرژي بوسيله دستگاهها استفاده مي شود. مثلاً وقتي گوئيم توان يك لامپ برقي 100 وات است يعني در هر ثانيه 100 ژول انرژي الكتريكي توسط اين لامپ مصرف و مطابق قانون پايستگي انرژي 100 ژول انرژي گرمايي و تابشي (نور) به وسيله آن توليد مي شود.

 

شايد تصور كنيد كه استفاده از جك براي بلند كردن اتومبيل سبب مي شود كه ما كار كم تري براي بلند كردن آن انجام دهيم اما هرگز چنين نيست . طبق معادله كار ، براي بلند كردن اتومبيل، بايد مقدار معين كار انجام مي شود و اين مقدار با به كارگيري جك كاهش پيدا نمي كند. جك تنها كار را آسانتر مي كند. جك به شما كمك مي كند تا با نيرويي در حدود 100 نيوتون اتومبيل را بلند كنيد.به وسايلي كه در انجام كارها به ما كمك مي كنند تا كارها آسانتر انجام شود ماشين گفته مي شود مانند جك اتومبيل. ماشين ها به صورت هاي گوناگون در انجام كارها به ما كمك مي كنند. يكي از راه هاي كمك ماشين ها به ما ،تغيير محل وارد شدن نيرو به جسم و گاهي نيز تغيير جهت نيرو است.
هم چنين ماشين ها گاهي با افزايش مقدار نيرو به ما كمك مي كنند كه كارهايي را كه نمي توانيم انجام دهيم يا انجام آنها ممكن است سخت باشد به آساني انجام دهيم. گاهي هم با افزايش مسافت اثر نيرو بر جسم و افزايش سرعت انجام كارماشين ها به ما كمك مي كنند.
بعضي ديگر از ماشين ها به جاي افزايش نيرو. مسافتي را كه نيرو بر آن اثر مي كند افزايش مي دهند.


مزيت مكانيكي يك ماشين :
ماشين ها مي توانند مقدار نيرويي كه به آن ها وارد مي شود. افزايش يا كاهش دهنده مزيت مكانيكي يك ماشين نسبت بين نيرويي كه ماشين به جسم وارد مي كند نيرويي كه به ماشين وارد مي شود را نشان مي دهد. مزيت مكانيكي يك ماشين از طريق معادله ي زير بدست مي آيد:

 

نيرويي كه ماشين به جس وارد مي كند (نيروي مقاوم)

مزيت مكانيكي=

نيرويي كه ما به ماشين وارد مي كنيم (نيروي محرك)

كار داده شده و كار گرفته شده از ماشين :

 

 


همان طور كه مشاهده مي شود وقتي كه شخص جعبه را مستقيماًاز روي زمين به داخل كاميون منتقل مي كند نيروي بيشتري را بكار مي برد اما مقدار جابجايي بار كم تراست. در نتيجه مقدار كار با حالتي كه فرد با استفاده از نيروي كم تر، همراه با جابه جايي بيشتر بار را به داخل كاميون مي برد. در مقايسه با حالت قبل – برابر است . يعني مقدار كلي كار انجام شده در هر دو حالت مساوي است و مي توان نتيه گرفت كه ماشين (سطح شيبدار) در مقدار كار انجام شده ، كاهش ايجاد نمي كند، بلكه فقط انجام كار را آسان تر مي نمايد.
مطابق قانون «پايستگي انرژي» هنگام تبديل شدن از يك صورت به صورت ديگر يا انتقال از يك جسم به جسم ديگر خلق و نابود نمي شود، بنابراين مقدار انرژي داده شده به يك ماشين نيز هميشه بامقدار انرژي كه از ماشين گرفته مي شود برابراست.
(انرژي گرفته شده از ماشين = انرژي داده شده به ماشين)
البته معمولاً مقداري از انرژي داده شده به ماشين ، صرف انجام كار مورد نظر مي شود كه به آن كار مفيد مي گوئيم. بقيه آن به صورت هاي مختلف مثلاً به صورت گرماي ناشي از اصطكاك هدر مي رود. به اين مقدار از انرژي به هدر رفته، انرژي تلف شده گفته مي شود.
در هر وسيله ميتوان نسبت كار مفيد به كل انرژي داده شده به دستگاه را به عنوان يك عامل مهم در كيفيت آن وسيله در نظر گرفت اين نسبت بازده نام دارد. به معادله ي زير توجه كنيد:

 

انرژي يا كار مفيد گرفته شده از وسيله

بازده ماشين =

كل انرژي داده شده بوسيله
تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر 1392 | 20:23 | نویسنده : رضا مرادی |
ایزوتوپ ها : باآزمایش هاوتحقیقات فراوان مشخص شدکه این قسمت ازنظریه ی اتمی  دالتون که بیان نموده بود:


((همه ی اتم ها ی یک عنصرساختار یکسان دارند)) نادرست است وباکشف ذرات خنثی به نام نوترون توسط


چادویک معلوم شدکه یک عنصر نیز باساختارهای مختلف درطبیعت وجود دارد که به این اتم ها ایزوتوپ یا هم مکان


می گویند.یعنی ساختارهای مختلف اتمی یک عنصر درجدول تناوبی یک خانه را به خود اختصاص می دهند.


ایزوتوپ ها ازنظر تعداد پروتون های داخل هسته وتعداد کل الکترون های مدارخود باهم مشابهند.وازنظر تعداد


نوترون های داخل هسته ودرنتیجه عددجرمی متفاوت دارند پس می توان درک کردکه خواص شیمیایی


ایزوتوپ ها شبیه بهم است ( به دلیل تشابه عدداتمی وتعداد الکترون های لایه ی والانس یالایه ی آخرخود)


اما خواص فیزیکی متفاوت دارند چون خواص فیزیکی یک عنصر به جرم آن بستگی دارد که ایزوتوپ ها جرم و


چگالی متفاوت دارند.

برای نشان دادن ایزوتوپ‌های یک عنصر، ابتدا نام آن عنصر، سپس یک خط فاصله (-) و در آخر جرم اتمی آن

ایزوتوپ نوشته می‌شود. مثلاً هیدروژن دارای سه ایزوتوپ هیدروژن-1 (پروتیوم)، هیدروژن-2 (دوتریوم) و هیدروژن-3

(تریتیوم) است که هسته آنها به ترتیب حاوی 0، 1 و 2 نوترون است. یا ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۵ را به صورت U-235

نمایش می‌دهند. روش دیگر، نوشتن جرم اتمی ایزوتوپ در قسمت بالا و سمت چپ نماد شیمیایی عنصر است

مانند 235U که برای نمایش همان ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۵ است.تاريخ : جمعه بیست و ششم مهر 1392 | 12:35 | نویسنده : رضا مرادی |

اگر محیط یادگیری علوم تجربی متنوع شود. گاهی کار عملی وگروهی وگاهی پرسش وپاسخ وگاهی کلاس رابیرون ببریم وگاهی بیرون رابه کلاس بیاوریم .علاقه ومیزان یادگیری به صورت چشم گیری افزایش می یابد.

اگر آموزش علوم  رابه محیط مدرسه  محدود نکنیم وآن رابه سایر محیط ها گسترش دهیم به جذابیت تحصیل کمک می کند ویادگیری عمیق تر وپایدارتر می شود.در عکس زیر دانش آموزان راهنمایی کاوش بیجار درحال برسی سنگ ها وفسیل های منطقه ی قمچقای می باشند .یک روز پاییزی زیبا بایادگیری عینی را گذراندند(92/7/13)


اگر آموزش علوم  باچیزهای محسوس وملموس آغاز کنیم کنکاوی واحساس درک بهتر به شاگردان دست می دهد به یادگیری علاقه زیادی نشان می دهند.در تصویر های زیر دانش آموزان راهنمایی نمونه شهید باهنر در حال آزمایش با جعبه برای درک درون اتم است . درپایان کار اکثریت آن ها به خوبی موضوع درس را فهمیدند.


از رویکرد گروهی درآموزش وتحقیق باید در بیش تر روش های تدریس استفاده کرد .


اگر روحیه ی پرسش گری صحیح را درکلاس های علوم تقویت  کنیم درکنش های متقابل علمی بین بچه ها یادگیری به صورت فعال تر صورت می گیرد.


یاداشت برداری از نتایج فعالیت ها وپیش بینی کردن وتفسیر نتایثج یکی دیگر از راه های یادگیری بهتر است.تاريخ : شنبه سیزدهم مهر 1392 | 20:22 | نویسنده : رضا مرادی |

حتما می دانید در دنیای امروز هیچ کس نمی تواند کارهای مهم را به تنهایی انجام دهد به ویژه که وسایل و دستگاه ها پیچیده اند و یک نفر در زمینه های مختلف به تخصص های کافی نمی رسد.
 همکاری در انجام کارها به صورت گروهی همیشه نتیجه مطلوب تری را حاصل می اورد
 اما به خاطر داشته باشید که هنوز هم ابداع روش ها و کارها در اصل ، در ذهن یک نفر ایجاد می شود و دیگران ، نقش تکمیل کننده و بهبود بخشیدن به ان را دارند


مطالعه علم با تفریح و سرگرمی همراه است . اما گاهی نیز می تواند خطرناک باشد بنابر این در هنگام انجام فعالیت ها و آزمایش ها چه در محیط مدرسه و چه بیرون از آن باید نکات ایمنی را حتما رعایت کنید.
 آزمایشگاه جای کار جدی است بیشترین علت بروز حادثه در کارها ، بی دقتی ، بی احتیاطی ، رفتار نامناسب یا به کاربردن وسایل نامناسب برای کارهاست .
به خاطر داشته باشید یک حادثه به ظاهر کوچک و کم اهمیت ممکن است زخم های بزرگ یا ناراحتی های شدید را برای شما پیش بیاوردعکس از معالیت گروهی درحین انجام آزمایش با جعبه برای تشخیص جسم داخل آن بدون بازکردن در آن.کلاس علوم سوم راهنمایی نمونه شهید باهنر بیجار.( هدف این آزمایش برای درک این مطلب است که دانشمندان بااینکه درون اتم راندیده اند چگونه به ساختار ذره ای درون آن پی برده اند.)


تاريخ : پنجشنبه چهارم مهر 1392 | 11:13 | نویسنده : رضا مرادی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.