علوم سوم راهنمایی مطالبی در مورد ماهیچه :

*سلول های ماهیچه ی اسکلتی دارای هسته هایی هستند که معمولا زیر غشای سلولی قرار دارد (برخلاف ماهیچه های صاف و قلبی که هسته ی مرکزی دارند. ) سلول های ماهیچه اسکلتی طویل اند ولی اغلب از ماهیچه ای که آن را تشکیل داده اند کوتاه ترند؛ یعنی از یک انتهای ماهیچه تا انتهای دیگر آن کشیده نشده اند بلکه توسط بافت پیوندی به ه متصل شده اند این بافت پیوندی انقباض یک سلول را به سلول دیگر انتقال می دهد مقدار سفت بودن یک ماهیچه با میزان بافت پیوندی آن ارتباط مستقیم دارد و با بالا رفتن سن افزایش می یابد

سازمان بندی ماهیچه ای :

هر سلول (تار) ماهیچه ای شامل رشته های باریکی (میوفیبریل ) است و به کمک بفت پیوندی (اندومیزیوم ) به سلولهای دیگر می پیوندد .

هر دسته کوچک از سلول ها (فاسیکول ) خود در غلافی پیوندی (پری میزیوم ) قرار دارند دسته های سلول ماهیچه ای نیز توسط لایه ای از بافت پیوندی (اپی میزیوم ) محصور شده اند.

*تارهای ماهیچه ی اسکلتی از نظر ساختار و عملکرد به سه دسته تقسیم می شوند : قرمز ، سفید ، بینابینی ، رشته های قرمز مقادیر زیادی میو گلوبین دارند که عامل رنگ قرمز تیره ی آن هاست این تارها نسبت به تارهای سفید با سرعت کمتری منقبض می شوند اما نیرومندند و می توانند به طور دائم فعالیت کنندآنها میتوکندری بیشتری دارند و از دیگر انواع تارها کوچک ترند این نوع سلول در ماهیچه سینه پرندگان مهاجر و اندام های پستانداران وجود دارد ماهیچه های دراز پشت انسان که باعث انقباض های طویل و کند می شوند و عامل نگه دارنده ی وضعیت بدن نیز هستند از این سلول ها درست شده اند تارهای سفید نسبت به انواع دیگر بزرگ تر و قطورترند و میتوکندری و میوگلوبین کمتری دارند آنها به سرعت منقبض می شوند اما کار سنگین مداومی انجام نمی دهند

ماهیچه های سینه ای مرغ و بوقلمون و نیز ماهیچه های خارجی کره ی چشم انسان از این نوع اند رشته های بینابینی ، ویژگی های حد واسط رشته های قرمز و سفید دارند در ماهیچه های اسکلتی انسان معمولا همه ی انواع این سلول ها وجود دارد

خواص ماهیچه

-تحریک پذیری : محرک های مکانیکی (ضربه) ، فیزیکی (تغییر دما و الکتریسیته ) و شیمیایی (اسیدها و بازها ) ماهیچه ها را به حرکت وا می دارند

-انقباض : مهمترین ویژگی ماهیچه و به معنای نزدیک شدن دو انتهای ماهیچه به یکدیگر است این ویژگی در ماهیچه های اسکلتی باعث حرکت استخوان ها و در ماهیچه های صاف و قلبی باعث حرکت اندام مربوطه می شود

-انبساط : در هر ماهیچه پس از تحرک به حالت اول باز می گردد این ویژگی انجام دادن انواع حرکات را میسر می سازد حرکت متقابل ماهیچه های اسکلتی در اثر انقباض و انبساط هم زمان دو ماهیچه است که عکس هم عمل می کنندتاريخ : جمعه بیستم اسفند ۱۳۸۹ | 11:33 | نویسنده : رضا مرادی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.